JOIN US

PROJECT MANAGER (INTERIOR DESIGN)

Prawet, Bangkok

เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • คำนวณต้นทุนทำ BOQ และใบเสนอราคา (วัสดุแรงงานและค่าเดินทาง)

 • ออกใบสั่งซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อพิจารณางาน

 • ตรวจสอบความคืบหน้าของหน้างานก่อสร้างทั้งหมด

 • สามารถควบคุมพนักงานคนงานได้ / ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ทั้งหมด

 • ประสานงานกับฝ่ายออกแบบและพนักงานข่างได้เป็นอย่างดี

 • สามารถทำ Shop Drawing ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิงอายุ 24-40 ปี

 • อนุปริญญาสาขาโยธา / ออกแบบตกแต่งภายใน / ออกแบบเฟอร์นิเจอร์

 • ยินดีรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

 • ผู้สมัครต้องทำงานในสถานที่ก่อสร้างภายในซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อสร้างอาคาร / มีความรู้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในพื้นที่ภายในอย่างเพียงพอเข้าใจภาพวาด / การเรนเดอร์ 3 มิติและจัดทำ BOQ และใบเสนอ

    ราคาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความรู้ในการทำงานเกี่ยวกับ Excel และ Word เป็นอย่างดี

 • ผู้สมัครต้องมีใบขับขี่รถยนต์ 

 • สามารถขับรถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา)

PROJECT DESIGNER
Prawet, Bangkok

เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ทางบริษัทมีฝ่ายแบบ ฝ่ายตกแต่งภายใน และ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ (เฟอร์นิเจอร์ สั่งทำ)
   
本公司有設計部 施工部門與傢俱工廠(訂製傢俱)

 • เวลาทำงาน 5 วันต่อ 1 สัปดาห์ เวลาทำงานระหว่าง 8.00น. เลิกงาน 17 .00น.ระบบการ ทำงานที่ยืดหยุ่น
   周休二日 工作時間 8.00 - 5:00 可彈性調整
 • บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง โดยร่วมอบรมหรือดูงานตามที่บริษัทฯ จัดเป็นครั้ง คราว
   
本公司鼓勵員工自我發展 參加各類培訓 並負責工地現場工程施作的監督

 • ความคิด สร้างสรรค์ในการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า

   根據客戶要求進行設計的創造力

 • สามารถเขียน CAD แสดงแบบให้กับลูกค้า

   能夠為客戶製作CAD工程圖

 • คุ้นเคยกับลักษณะของวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไป และวิธีการก่อสร้าง

   熟悉會場常用建材設備特性及結構施作方法

 • การตัดต่อศิลปะขั้นพื้นฐานทักษะการถ่ายภาพที่ดี

   基本美術編輯、攝影能力佳

 • ออกแบบ CIS โดยรวมของ บริษัท (Corporate Identity)

   設計公司整體CIS(企業形象識別 )

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
​   設計相關學系畢業

 • มีประสบการณ์การออกแบบ 3-10 ปี
   3 - 10 年設計經驗

 • หากมีความสามารถในโปรแกรมอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เช่น RHINO LUMION จะพิจารณา เป็นพิเศษ
   
如果有與設計相關的程式能力 ,例如RHINO LUMION會優先考量

 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี
   
精通電腦軟體 Autocad 施工圖繪製

 • ส่ง Portfolio หรือ ตัวอย่างงาน Interior / Graphic ที่เคยทำ มาพร้อมกับ resume เพื่อประกอบ การพิจารณา
   
提交設計案例簡歷 完成的作品集